Jouw gereedschap

Bij digitale leermiddelen leggen we - zoals altijd - de regie bewust bij de leerkracht. Wij bieden jou het 'gereedschap' om goed onderwijs te geven.

Maximale ondersteuning

Onze digitale leermiddelen ondersteunen je niet alleen bij het geven van instructie. Ze nemen je ook werk uit handen, creëren tijd en geven bieden inzicht om passende begeleiding te geven aan kinderen.

Kinderen helpen groeien

Onze digitale leermiddelen maken het mogelijk om kinderen nog meer op hun eigen niveau te laten werken. Gepersonaliseerd leren is daarmee geborgd.

Keuzeruimte per school

Een school wil zelf bepalen hoe het onderwijs wordt ingericht. Onze digitale leermiddelen maken zulke individuele keuzes mogelijk. Wil een school bijvoorbeeld sneller door de leerstof heen gaan, of doelen op een hoger niveau aanbieden, dan kan dat.

Functionaliteiten komen samen

Alle lesonderdelen en de daarbij behorende digitale leermiddelen sluiten naadloos aan op elkaar: instructie, verwerken, oefenen en toetsen. Dat is wel zo gemakkelijk.