home > contact

Heb je vragen over onze digitale leermiddelen?

Neem contact op met afdeling voorlichting.

073 628 87 22

Hoe kunnen we je helpen?

Om het je wat makkelijker te maken hebben we alle relevante informatie bij elkaar gezet. Kun je niet vinden waar je naar op zoek bent of heb je vragen, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.

Malmberg werkt volgens een vaste visie aan haar softwareproducten. Alle nieuwe generatie software voldoet aan deze visie.
Belangrijke uitgangspunten zijn hierbij dat software gebruiksvriendelijk en consistent moet zijn. We ontwikkelen software volgens een vaste koers en verbeteren stap voor stap door de input die we van leerkrachten krijgen. Dit betekent dat we niet elk jaar met compleet verschillende producten komen, maar dat je een herkenbare lijn zult zien en producten steeds beter worden aan de hand van gebruikerservaringen. Ken je de digibordsoftware van de ene methode van Malmberg dan weet je wat je bij een volgende methode van Malmberg kunt verwachten.

De oefensoftware van Malmberg is additioneel en bedoeld voor kinderen om extra te oefenen. De tijd die hiervoor beschikbaar is, is vaak beperkt. Een sessie met de oefensoftware duurt daarom 15 minuten per kind per week. De oefensoftware is makkelijk zelf te bedienen door kinderen. De leerkracht hoeft het lesje alleen maar op de dag- of weektaak te zetten

Verwerkingssoftware wordt door de kinderen gebruikt om de lesstof te verwerken. Met de software doen alle kinderen hetzelfde op hetzelfde moment. Het is een vervanging van de les- en werkboeken die bij de methode horen.

De oefensoftware is bedoeld om extra te oefenen. Kinderen kunnen dit doen achter de computer op een (door je) zelf gekozen moment.

De Malmberg resultatenmonitor sluit aan bij de methode die je gebruikt. Je kunt er eindresultaten in registreren, maar ook tussenresultaten. Bovendien geeft de module specifiek advies over vervolgactiviteiten na de methodetoetsen.

Voor elk type software heeft Malmberg systeemeisen opgesteld. In dit overzicht vind je aan welke voorwaarden jouw systeem moet voldoen om de Malmberg software optimaal te laten werken.

Bekijk hier de systeemeisen

Je kunt de software 3 maanden gratis proberen. Na 3 maanden stopt jouw proefabonnement automatisch. Vraag een proefabonnement aan via de website.

Voor de software betaalt u een vast bedrag per leerling. Dit bedrag is afhankelijk van het aantal leerlingen op uw school. Het leerlingenaantal wordt bepaald aan de hand van de gemiddelde groepsgrootte, die berekend wordt op basis van de exacte (DUO) schoolgrootte.
U heeft de keuze tussen een jaarabonnement of afkoop voor 4 of 8 jaar.*

Betaalwijze software

  • Jaarabonnement: u betaalt een bepaald bedrag per jaar. Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd. Opzeggen is jaarlijks mogelijk.
  • Afkoop: u kiest voor een looptijd van 4 of 8 jaar en krijgt daarbij oplopend voordeel (resp. 4% of 10%). U betaalt het bedrag in één keer.

Bij stilzwijgende verlenging van uw jaarabonnement blijven de daaraan gekoppelde voordelen gelden. Bij een gekozen afkoopperiode vervallen eventuele gekoppelde voordelen aan het einde van de looptijd.

Geen dubbele aanschafkosten
Malmberg geeft scholen die een nieuwe methode aanschaffen de garantie dat als er software verschijnt die het lesboek vervangt, de school deze digitale variant kan aanschaffen tegen een meerprijs van maximaal 10% van de oorspronkelijke aanschafprijs van het lesboek.

Download de Brief zekerheidsgarantie (67 KB)

Betaalwijze software

1. Jaarabonnement
Jaartarief
2. Afkoop
- Looptijd 4 jaar (4% voordeel)
- Looptijd 8 jaar (10% voordeel)
3. Basistarief
Vast bedrag per leerling (o.b.v. DUO gemiddelde groepsgrootte)

*Voor enkele methodes is alleen een jaarabonnement mogelijk.

Voor onderstaande methodes van Malmberg kunt u direct een prijsindicatie berekenen voor uw school.

Aardrijkskunde

Engels

  • Hello World

Geschiedenis

Kleuters

Lezen

Natuur en techniek

Rekenen

Schrijven

Taal

Overige methodes

Desktop en laptop

Component Minimale eis Aanbeveling Opmerkingen
Processorsnelheid 2.0 Ghz 2.3 GHz of hoger
Interngeheugen 2 GB RAM 4 GB RAM
Beeldschermresolutie 1024 x 768 pixels
Besturingssysteem Windows 7 of 8.1 Windows 7 of 8.1
Browser Internet Explorer 11 Internet Explorer 11. Firefox. Google Chrome Bij voorkeur de meest actuele versie van een browser. Firefox en Google Chrome updaten automatisch.
Software/plugin Adobe Flash Adobe Flash Meest actuele versie

Tablets

Let op: de oefen- en toetssoftware van Pluspunt, De wereld in getallen en Kleuterplein en de topografiesoftware van Meander en Argus Clou Aardrijkskunde werkt niet op tablets.

Apple tablets

Component Minimale eis Opmerkingen
Apparaat iPad 2 of hoger
Besturingssysteem iOS 8.x of hoger
Schermformaat 9.7 inch Zie toelichting *
Android tablets

Component Minimale eis Aanbeveling Opmerkingen
Besturingssysteem Android 4.0 of hoger
Processor ARMv7-processor met vector-FPU, minimaal 1.50 GHz, OpenGL ES 2.0-, H.264- en AAC HW-decoders
Intern geheugen 1 GB RAM 4 GB RAM
Schermformaat 9.7 inch Zie toelichting *
Windows tablets

Minimale eis
Apparaat Eisen gelijk aan eisen voor desktop en laptop
Besturingssysteem Windows 8.1 of 10

Chromebooks

Component Minimale eis Aanbeveling Opmerkingen
Processorsnelheid 2.0 GHz 2.3 GHz of hoger
Intern geheugen 2 GB RAM 4 GB RAM
Beeldschermresolutie 1024x768
Besturingssysteem n.v.t. n.v.t.
Browser Google chrome Google chrome Chrome kent automatische updates
Software/plug in Adobe Flash Adobe Flash Laatste versie


Let op: Bluetooth toetsenborden bij tablets werken niet met onze software.


* Toelichting op minimaal schermformaat tablets: Malmberg is van mening dat het formaat van lesstof van invloed is op de onderwijskundige kwaliteit van het materiaal. Voor lesstof op papier wordt nauwkeurig vastgesteld wat de lettergrootte moet zijn voor beginnende lezers en vanaf welk moment zinnen over meerdere regels mogen lopen. Ondersteunende middelen als een getallenlijn, kralenketting en een woordweb moeten in één blik overzien kunnen worden door de leerling. Malmberg beveelt sterk aan om aan digitaal aangeboden lesstof dezelfde hoge eisen te stellen. Daar komt bij dat interactieve elementen, denk hierbij bijvoorbeeld weer aan een kralenketting, ook groot genoeg moeten zijn om makkelijk bedienbaar te zijn voor de leerling. Deze inhoudelijke eisen maken dat wij een schermformaat van minimaal 9,7 inch nodig achten voor een verantwoord gebruik van de Malmberg software.

ICT-infrastructuur

Component Minimale eis Aanbeveling Opmerkingen
Bandbreedte Per apparaat: 1 Mb/s bij gelijktijdig gebruik. Per apparaat: 1,5 Mb/s bij gelijktijdig gebruik. Zie toelichting **
Draadloos netwerk Professioneel draadloos netwerk Zie toelichting ***

** Een apparaat kan zijn een pc, laptop, tablet of een op het digibord aangesloten apparaat. Wanneer op uw school bijvoorbeeld 50 apparaten gelijktijdig gebruik maken van uw internetverbinding heeft u een aanbevolen bandbreedte van 50 x 1,5 Mb/s is 75 Mb/s nodig. De software van Malmberg vraagt om voldoende bandbreedte, omdat de software veel interactiviteit, feedback, audio en video biedt.

*** Bij gebruik van draadloos internet is naast de bandbreedte ook de kwaliteit en capaciteit van de Wifi accesspoints belangrijk. Anders kan het voorkomen dat de internetverbinding op een tablet wegvalt en resultaten van toetsen en/of oefeningen niet worden opgeslagen. Check dit met uw nertwerkbeheerder.